Top >  第二課 挨拶2 >  おまけの単語Додаткові слова

おまけの単語Додаткові слова

おまけの単語 音声を聞く(無断配布厳禁)
Додаткові слова

高い високий
低い низький

高い коштовний
安い дешевий

長い довгий
短い короткий

広い широкий
狭い вузький

大きい великий
小さい маленький

遠い далекий
近い близький

重い важкий
軽い легкий

暑い гарячий
寒い холодний

暖かい теплий
涼しい прохолодний

良い гарний
悪い поганий

速い швидкий
遅い повільний

早い ранній
遅い пізній

新しい новий
古い старий

静かな тихий
うるさい гомінливий

きれいな чистий
きたない брудний

         

ウクライナ語会話講座第二課 挨拶2

関連エントリー

第二課Другий урок 挨拶(2)Привітання 基本表現Головні вислови と 注Коментар おまけの単語Додаткові слова